JOB THAIIND
ติดต่อลงโฆษณา
Thaiind.com เป็นสื่อกลาง ที่ให้ผู้ซื้อ ผู้ขาย มาพบปะทำธุรกรรมทางการค้าร่วมกันเท่านั้น สนใจติดป้ายโฆษณาเพื่อทำให้เว็บไซต์ท่านเป็นที่รู้จัก Call. 08-1343-3832, 08-6340-3855
E-mail. marketing@thaiind.com

ติดต่อสอบถามหรือข้อสงสัยต่างๆ


รับข่าวสาร
กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

ชื่อ - สกุล:
Email (เพื่อติตต่อ):
รับข่าวสารผ่าน Thaiind
ยกเลิกการรับข่าวสาร

ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ตรวจสอบพัสดุ
Active User
คนหางาน งานหาคน
ลงทะเบียนเป็นสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบค้นหางาน : ภูมิภาค

     ค้นหางาน > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       พบ 2 ตำแหน่ง

        1   นำเข้า ส่งออก Shipping
อัตราที่รับ 1 อัตรา                             จังหวัด นครราชสีมา                    03 พฤศจิกายน 2551

 • มีความรู้เรื่องเอกสาร จัดการเอกสารด้านบัญชี

 • มีความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี

 • ติดต่อลูกค้า

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 • มีความคล่องแคล่วว่องไว

 • ติดต่อจัดทำยื่นเรื่องการเสียภาษี

 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ใช้งานเอกสาร MS-Office, อินเตอร์เน็ต

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี

 •         2   พนักงานบัญชี / จัดการด้านเอกสาร
  อัตราที่รับ 1 อัตรา                             จังหวัด นครราชสีมา                    03 พฤศจิกายน 2551

 • มีความรู้เรื่องการจัดทำเอกสารด้านบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • สามารถรับลูกค้าได้

 • มีประสบการณ์งานด้านเอกสารอย่างน้อย 1-2 ปี

 • มีความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 • มีความคล่องแคล่วว่องไว

 • มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office (Word, Excel, Outlook)

 • มีความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมอินเตอร์เน็ต

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี

 • จบด้านบัญชี

 • 1
  Best viewed with IE 6.0 at 1,024 x 768 pixels Thaiind.com ©2007 All Right Reserved. Design provided by webmaster