โปรโมทเว็บให้ดัง ลงโฆษณาเพิ่มยอดขาย

ระบบช่วยเหลือ / Help ?
รับข่าวสาร
กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

ชื่อ - สกุล:
Email (เพื่อติตต่อ):
รับข่าวสารผ่าน Thaiind
ยกเลิกการรับข่าวสาร

ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
Thaiind QR Code
qrcode
Scan Bar Code นี้เพื่อเข้าสู่ www.Thaiind.com
ตรวจสอบพัสดุ
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อกลาง โพสซื้อ โพสขาย เครื่อง
จักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโรง
งานอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย

สมัครสมาชิกฟรี

ติดต่อลงโฆษณา


ติดตามข่าวสารผ่านทาง  Facebook.com และกิจกรรมต่างๆ

ติดตามข่าวสารผ่านทาง Twitter และกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา

สมัครสมาชิก ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน

กรอกข้อมูลของท่านเพื่อใช้ในการสมัครสมาชิกลงประกาศโพสซื้อ - ขายสินค้ากับTHAIIND.COM และบริการอื่น ๆ อีกมากมายอาทิ JOBThaiind คนหางาน งานหาคน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ , แหล่งรวมชาวอุตสาหกรในประเทศไทย

ข้อมูลสมาชิก
กรุณตอบให้ครบถ้วนทุกข้อ เพื่อการโปรโมทเว็บไซต์ของท่าน
รหัสผู้ใช้ (username)*
รหัสผ่าน (Password)*
ยืนยันรหัสผ่าน (Repassword)*
 
ประเภทของธุรกิจ *
บุคคลธรรมดา
(Type Business) บริษัทร้านค้า
   
   
  • ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ(a-z, A-Z), ตัวเลข(0-9), เครื่องหมาย "-", เครื่องหมาย "_" เท่านั้น
  • ชื่อสมาชิกต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร(a-z, A-Z) เท่านั้น
  • ห้ามมีการเว้นวรรคอย่างเด็ดขาด
  • ห้ามใส่เครื่องหมาย "@"
  • ห้ามใช้ชื่อ webmaster, admin, administrator, information, marketing, sales, sale
  • ห้ามตั้งชื่อสมาชิก (username) โดยใช้ Email Address (yourname@yourdomain.com)
   
   
   
   
ส่วนนี้ใช้สำหรับ ฐานข้อมูล Supplier ท่านต้องมีร้านค้า / บริษัท / ห้างร้าน / ห้างหุ้นส่วน หรือมีรายการสินค้าที่ต้องการจะขาย เท่านั้น หากไม่มีไม่ต้องกรอกส่วนนี้ [หลังท่านลงทะเบียนไปแล้วทางเราจะตรวจสอบข้อมูลของท่านอีกครั้ง]
ประเภทธุรกิจ:
หมวดหมู่ธุรกิจ:
รายละเอียดร้านค้า / ห้างร้าน /บริษัท: (จำเป็นต้องกรอก) กรอกได้ 200 ตัวอักษร
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ (name): *
นามสกุล (surname): *
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (ID Card): *
  ใช้ยืนยันตัวตนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า [ข้อมูลของคุณจะแสดงเป็นความลับ]
เพศ (sex): * ชาย (Male)   หญิง (Female)
วันเดือนปีเกิด (Birdthday):
ระดับการศึกษา (Education):
รูปภาพแสดงตัวตน (Picture or Logo):
  ควรมีขนาด 115 x140 pixels ภาพที่ใช้มีนามสกุล .jpg, .jpeg, .gif, .png (จะทำให้ภาพได้ขนาดพอดี)
ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
ชื่อบริษัท (ภาษาไทย):
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ):
ตำแหน่งงาน (Job Title): (ถ้ามี)
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (Address): *
จังหวัด (Province): *
รหัสไปรษณีย์ (Zipcode): *
เบอร์โทรศัพท์ (Telephone):
เบอร์แฟกซ์ (Fax):
เบอร์มือถือ (Mobile Phone):
อีเมลล์ (Email Address): *
เว็บไซต์ (Website): http://
  ( ตัวอย่าง www.yourname.com เป็นต้น )
ข้อมูลการรับข่าวสาร
ท่านทราบข่าวสารจากที่ใด ? *
ต้องการรับข่าวสารผ่านทาง Email หรือไม่ ? ต้องการ ไม่ต้องการ
ท่านต้องการรับข่าวสารการลงประกาศจากลูกค้าท่านอื่นหรือไม่ ? ต้องการ ไม่ต้องการ
ท่านต้องการมี Blog หรือไม่ ? ต้องการ ไม่ต้องการ
ท่านต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองหรือไม่ ? ต้องการ ไม่ต้องการ

หมายเหตุ * กรอกให้ครบถ้วนพิมพ์อักขระ ตามที่คุณเห็นในภาพ
   
Best viewed with IE 6.0 at 1,024 x 768 pixels.
Copyright © Thaiind.com 2007 All Right Reserved. Design provided by webmaster