โปรโมทเว็บให้ดัง ลงโฆษณาเพิ่มยอดขาย

ระบบช่วยเหลือ / Help ?
รับข่าวสาร
กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

ชื่อ - สกุล:
Email (เพื่อติตต่อ):
รับข่าวสารผ่าน Thaiind
ยกเลิกการรับข่าวสาร

ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
Thaiind QR Code
qrcode
Scan Bar Code นี้เพื่อเข้าสู่ www.Thaiind.com
ตรวจสอบพัสดุ

หน้าแรก > รวมสินค้า > วาล์ว, ปั๊ม, ท่อ, นิวเมติก, ไฮดรอลิก > NGERSOLL RAND COMPRESSOR PARTS & KITS
NGERSOLL RAND COMPRESSOR PARTS & KITS
ติดต่อสินค้ารายการนี้ได้ที่เบอร์ โทร. 086-3411798, 086-3411798
NGERSOLL RAND COMPRESSOR PARTS & KITS
หมายเลขประกาศ
00009536
ผู้เข้าชม : 1293 | ตอบ : 0
หัวข้อประกาศ:   NGERSOLL RAND COMPRESSOR PARTS & KITS
ประเภทการโฆษณา:   ขาย
ราคา:   999 บาท
ประเภทของ:   ใหม่
สภาพสินค้า:   %
เว็บไซต์:  
ประกาศวันที่: 22-09-2017 03:49:25   ปรับปรุงล่าสุด: 22-09-2017 03:49:25
สอบถามข้อมูลสินค้า โทร. 086-3411798,  086-3411798
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
SSR SERIES ROTARY SCREW MODELS:
 
Model Special Note Air Filter Oil Filter Separator
EP 5 Intellisys - 50/60Hz 92888718 92824598 92824473
EP 5 SE
Intellisys - 50/60Hz 39588462 39313317 92824473
EP 7.5 Non-Intel - 50/60Hz 88171913 39329602 39900923 (Non-Code) or 39912969 (Code)
EP 7.5 Intellisys - 50/60Hz 92888718 92824598 92824473
EP 7.5 SE
Intellisys - 50/60Hz 39588462 39313317 92824473
EP 10 Non-Intel - 50/60Hz 88171913 39329602 39900923 (Non-Code) or 39912969 (Code)
EP 10 Intellisys - 50/60Hz 92888718 92824598 92824473
EP 10 SE
Intellisys - 50/60Hz 39588462 39313317 92824473
EP 10 ESP Non-Intel - 50/60Hz 32170979 39313317 42410530
EP 15 Non-Intel - 50/60Hz 88171913 39329602 39900923 (Non-Code) or 39912969 (Code)
EP 15
Pre-Intel - 60Hz 39125547 39138433 39757133
EP 15 SE Intellisys - 50/60Hz 92889534 92740950 39843693 (Non-Code) or
39846787 (Code)
EP 15 ESP Non-Intel - 50/60Hz 92888718 39313317 42411512
EP 20 Pre-Intel - 60Hz 39125547 39138433 39757133
EP 20 SE
Intellisys - 50/60Hz 92889534 92740950 39843693 (Non-Code) or
39846787 (Code)
EP 20 ESP Non-Intel - 50/60Hz 92889534 92740950 42412452
EP 25 Pre-Intel - 60Hz 39125547 39138433 39757133
EP 25 SE Intellisys - 50/60Hz 92889534 92740950 39843693 (Non-Code) or
39846787 (Code)
EP 25 ESP Non-Intel - 50/60Hz 92889534 92740950 42412452
EPE 25 SE Intellisys - 50/60Hz 92889534 92740950 39843693 (Non-Code) or
39846787 (Code)
EP 30 Pre-Intel - 60Hz 39125547 39138433 39726286
EP 30 SE Intellisys - 50/60Hz 92889534 92740950 39831888
EP 30 ESP Non-Intel - 50/60Hz 92889534 92740950 42412452
EP 40 Pre-Intel - 60Hz 39125547 39138433 39726286
EP 40 SE Intellisys - 50/60Hz 92889534 92740950 39831888
EP 40 SE S/N # Begins with G 39824115 39856844 39831888
EP 50 Intellisys - 50/60Hz 39708466 39856844 39831888
EP 50 Pre-Intel - 60Hz 39708466 39138433 39751391
EP 50 SE Intellisys - 50/60Hz 39824115 39856844 39831888
EP 50 SE S/N # Begins with G 39824115 39856844 39831888
EPE 50 Intellisys - 50/60Hz 39708466 39856844 39831888
EP 60 Intellisys - 50/60Hz 39708466 39911631 39863840
EP 60 Pre-Intel - 60Hz 39708466 39123211 39734892
EP 60 ESP Non-Intel - 50/60Hz 39868765 39856844 39869706
EP 75
N/A 39708466 39911631 39894597
EP 75 Intellisys - 50/60Hz 39708466 39911631 39863857
EP 75 Pre-Intel - 60Hz 39708466 39123211 39737473
EP 75 ESP Non-Intel - 50/60Hz 39868765 39856844 39869706
EP 100 N/A 39708466 39911631 39894597
EP 100 Intellisys - 50/60Hz 39708466 39911631 39863857
EP 100 Pre-Intel - 60Hz 39708466 39123211 39863857
EP 100 ESP Non-Intel - 50/60Hz 39868765 39856844 39869706
EP 125 Intellisys - 50/60Hz 39796768 39911631 39863865
EP 125 Pre-Intel - 60Hz 39708466 39123229 39739578
EP 150 Intellisys - 50/60Hz 39796768 39911631 39863865
EP 150 Pre-Intel - 60Hz 39708466 39123229 39739578
EP 200 Intellisys - 50/60Hz 39796768 39911631 39863865
EP 200 Pre-Intel - 60Hz 39708466 39123229 39739578
EP 250 Intellisys - 50/60Hz 39796768 39911631 39863899
EP 250 Pre-Intel - 60Hz 39711726 39123237 39831920
EP 300 Intellisys - 50/60Hz 39796768 39911631 39863899
EP 300 Pre-Intel - 60Hz 39711726 39123237 39831920
EPE 300 Pre-Intel - 60Hz 39750732 39123237 39863881
EP 350 Intellisys - 50/60Hz 39903265 39911631 39863881
EP 350 Pre-Intel - 60Hz 39750732 39123237 39750369
EP 400 Intellisys - 50/60Hz 39903265 39911631 39863881
EP 400 Pre-Intel - 60Hz 39750732 39123237 39750369
EP 450 Intellisys - 50/60Hz 39903265 39911631 39863881
EP 450 Pre-Intel - 60Hz 39750732 39123237 39750369
HXP 5 Intellisys - 50/60Hz 92888718 92824598 92824473
HXP 7.5 Intellisys - 50/60Hz 92888718 92824598 92824473
HXP 10 Intellisys - 50/60Hz 92888718 92824598 92824473
HP 7.5 Non-Intel - 50/60Hz 88171913 39329602 39900923 (Non-Code) or 39912969 (Code)
HP 7.5 Intellisys - 50/60Hz 92888718 92824598 92824473
HP 7.5 SE
Intellisys - 50/60Hz 39588462 39313317 92824473
HP 10 Non-Intel - 50/60Hz 88171913 39329602 39900923 (Non-Code) or 39912969 (Code)
HP 10 Intellisys - 50/60Hz 92888718 92824598 92824473
HP 10 SE
Intellisys - 50/60Hz 39588462 39313317 92824473
HP 15 Non-Intel - 50/60Hz 88171913 39329602 39900923 (Non-Code) or 39912969 (Code)
HP 15 Pre-Intel - 60Hz 39125547 39138433 39757133
HP 15 SE
Intellisys - 50/60Hz 92889534 92740950 39843693 (Non-Code) or
39846787 (Code)
HP 20 Pre-Intel - 60Hz 39125547 39138433 39757133
HP 20 SE
Intellisys - 50/60Hz 92889534 92740950 39843693 (Non-Code) or
39846787 (Code)
HP 25
Pre-Intel - 60Hz 39125547 39138433 39757133
HP 25 SE
Intellisys - 50/60Hz 92889534 92740950 39843693 (Non-Code) or
39846787 (Code)
HPE 25 SE Intellisys - 50/60Hz 92889534 92740950 39843693 (Non-Code) or
39846787 (Code)
HXP 25 SE Intellisys - 50/60Hz 92889534 92740950 39843693 (Non-Code) or
39846787 (Code)
HXPE 25 SE Intellisys - 50/60Hz 92889534 92740950 39843693 (Non-Code) or
39846787 (Code)
HP 30 Pre-Intel - 60Hz 39125547 39138433 39726286
HP 30 SE Intellisys - 50/60Hz 92889534 92740950 39831888
HXP 30 SE Intellisys - 50/60Hz 92889534 92740950 39831888
HP 40 Pre-Intel - 60Hz 39125547 39138433 39726286
HP 40 SE Intellisys - 50/60Hz 39824115 92740950 39831888
HP 40 SE S/N # Begins with G 39824115 39856844 39831888
HXP 40 SE Intellisys - 50/60Hz 92889534 92740950 39831888
HXP 40 SE S/N # Begins with G 39824115 39856844 39831888
HP 50 Intellisys - 50/60Hz 39708466 39856844 39831888
HP 50 Pre-Intel - 60Hz 39708466 39138433 39751391
HP 50 SE
Intellisys - 50/60Hz 39824115 39856844 39831888
HPE 50 Intellisys - 50/60Hz 39708466 39856844 39831888
HXP 50 SE Intellisys - 50/60Hz 39824115 39856844 39831888
HXP 50 SE S/N # Begins with G 39824115 39856844 39831888
HP 60 Intellisys - 50/60Hz 39708466 39911631 39863840
HP 60 Pre-Intel - 60Hz 39708466 39123211 39734892
HP 60 ESP Non-Intel - 50/60Hz 39868765 39856844 39869706
HP 75 N/A 39708466 39123211 39894597
HP 75 Intellisys - 50/60Hz 39708466 39911631 39863857
HP 75 Pre-Intel - 60Hz 39708466 39123211 39737473
HP 75 ESP Non-Intel - 50/60Hz 39868765 39856844 39869706
HP 100 N/A 39708466 39123211 39894597
HP 100 Intellisys - 50/60Hz 39708466 39911631 39863857
HP 100 Pre-Intel - 60Hz 39708466 39123211 39863857
HP 100 ESP Non-Intel - 50/60Hz 39868765 39856844 39869706
HP 125 Intellisys - 50/60Hz 39796768 39911631 39863865
HP 125 Pre-Intel - 60Hz 39708466 39123229 39739578
HP 150 Intellisys - 50/60Hz 39796768 39911631 39863865
HP 150 Pre-Intel - 60Hz 39708466 39123229 39739578
HP 200 Intellisys - 50/60Hz 39796768 39911631 39863865
HP 200 Pre-Intel - 60Hz 39708466 39123229 39739578
HP 250 Intellisys - 50/60Hz 39796768 39911631 39863899
HP 250 Pre-Intel - 60Hz 39711726 39123237 39831920
HP 300 Intellisys - 50/60Hz 39796768 39911631 39863899
HP 300 Pre-Intel - 60Hz 39711726 39123237 39831920
HPE 300 Pre-Intel - 60Hz 39750732 39123237 39863881
HP 350 Intellisys - 50/60Hz 39903265 39911631 39863881
HP 350 Pre-Intel - 60Hz 39750732 39123237 39750369
HP 400 Intellisys - 50/60Hz 39903265 39911631 39863881
HP 400 Pre-Intel - 60Hz 39750732 39123237 39750369
HP 450 Intellisys - 50/60Hz 39903265 39911631 39863881
HP 450 Pre-Intel - 60Hz 39750732 39123237 39750369
M4 92888718 92824598 92824473
M4 From 2101200 88171913 39329602 39900923
M5.5 92888718 92824598 92824473
M5.5 From 2121300 88171913 39329602 39900923
M7.5 92888718 92824598 92824473
M7.5 From 2141800 88171913 39329602 39900923
M11 Pre-Intel 92058825 92740950 92735547
M11 From 15002 92889534 92740950 92735547
M11 From 16400 93191542 92740950 92735547
M11 From 2161200 88171913 39329602 39900923
M15 Pre-Intel 39125547 92740950 92735547
M15 24300 to 2180384 93191542 92740950 92735547
M15 C From 2182000 89295976 54672654 89264774
M18.5 93191542 92740950 92735547
M18.5 Pre-Intel 39125547 92740950 92735547
M18.5 From 27504 92889534 92740950 92735547
M18.5 C From 2202000 89295976 54672654 89264774
M22 39125547 92740950 39751391
M22 Belt-Driven 93191542 92740950 92890334
M22 Gear-Driven 93191542 92740950 92754688
M22 Pre-Intel 39125547 92740950 92754688
M22 From 38840 93191542 92740950 92890334
M22 From 2221800 93191542 54672654 92890334
M22 C
From 2225000 89295976 54672654 89264774
M30 39125547 92740950 39751391
M30 Belt-Driven 93191542 92740950 92890334
M30 Gear-Driven 93191542 92740950 92754688
M30 Pre-Intel 39125547 92740950 92754688
M30 From 43280 93191542 92740950 92890334
M30 From 2241650 93191542 54672654 92890334
M37 Pre-Intel 39708466 92740950 92754688
M37 Up to 68548 39708466 92740950 39751391
M37 From 68549 39708466 92740950 92754688
M37 From 2272000 88111901 54672654 92754696
M37 B From 2260600 88111901 92740950 92754696
M37 PE From 2275000 22203095 54672654 92754688
M45 Pre-Intel 39708466 92740950 92754696
M45 Up to 45438 39708466 54672654 92754696
M45 From 2280250 88111901 92740950 92754696
M50 Pre-Intel 39708466 92740950 39863840
M50 Up to 50181 39708466 92740950 39863840
M55 From 78550 39708466 92740950 92871326
M55 From 78692 39708466 92740950 92871326
M55 From 2320700 89266761 54672654 54601513
M75 Pre-Intel 39708466 92740950 92722750
M75 From 82000 39708466 92740950 92722750
M75 From 2340700 89266761 54672654 54601513
M75-2S From 2500001 39708466 54672654 92765783
M90 Pre-Intel 39708466 92740943 92765783
M90 Up to 60226 39708466 92740943 92062132
M90 From 60227-60788 39708466 92740943 92765783
M90 From 60804-2360445 39708466 92740943 92765783
M90 From 2360446 39708466 92740943 92765783
M90-2S From 2510001 39708466 92740943 92765783
M110 Pre-Intel 39708466 92740943 92765783
M110 Up to 62273 39708466 92740943 92062132
M110 From 62274-62928 39708466 92740943 92765783
M110 Up to 62953 39708466 92740943 92062132
M110 From 62954-2380443 39708466 92740943 92765783
M110 From 2380444 39708466 92740943 92765783
M110-2S From 2520001 39708466 92740943 92765783
M132 Pre-Intel 39708466 92740943 92765783
M132 Up to 64165 39708466 92740943 92062132
M132 From 64166-65053 39708466 92740943 92765783
M132 From 64903-2400243 39708466 92740943 92765783
M132 From 2400244 39708466 92740943 92765783
M132-2S 39708466 92740943 93188019
M132-2S From 2530001 39708466 92740943 92765783
M150 Pre-Intel 39708466 92740943 92765783
M150 Up to 66273 39708466 92740943 92062132
M150 From 66274 to 67059 39708466 92740943 92765783
M150 From 67060-2420399 39708466 92740943 92765783
M150-2S 39708466 92740943 93188019
M150-2S From 2540001 39708466 92740943 92765783
M160 From 2420400 39708466 92740943 92765783
M160-2S From 2540240 39708466 92740943 92765783
M200 Pre-Intel 39750732 92888262 39760590
M200 From 2440050 39903265 92888262 54509500
M200-2S 39750732 92888262 39863873
M200-2S From 2450180 39903265 92888262 39890660
M200-2S BISTADIO (2 STAGE) 39903265 92755230 89213011
M250 Pre-Intel 39750732 92888262 39760590
M250 From 2450014 39903265 92888262 54509500
M250-2S 39750732 92888262 39863873
M250-2S From 2560170 39903265 92888262 39890660
M300 Pre-Intel 39750732 92755230 92785328
M300-2S From 2570014 39903265 92888262 89213011
M350 Pre-Intel 39750732 92755230 92785328
M350-2S From 2580027 39903265 92888262 89213011
MH4 Intellisys - 50/60Hz 92888718 or
92823806 92824598 92824473
MH 5 88171913 39329602 39900923
MH5.5 Intellisys - 50/60Hz 92888718 or
92823806 92824598 92824473
MH7.5 Intellisys - 50/60Hz 92888718 or
92823806 92824598 92824473
MH11 Intellisys - 50/60Hz 92889534 92740950 92735547
MH15 Intellisys - 50/60Hz 92889534 92740950 92735547
MH18.5 Intellisys - 50/60Hz 92889534 92740950 92735547
MH22 C 89265976 54672654 89264774
MH75 Intellisys - 50/60Hz 39708466 39123211 39863857
MH250 Intellisys - 50/60Hz 39750732 39123237 39750369
MH300 Intellisys - 50/60Hz 39750732 39123237 39750369
MH350 Intellisys - 50/60Hz 39750732 39123237 39750369
ML4 Intellisys - 50/60Hz 92888718 or
92823806 92824598 92824473
ML5.5 Intellisys - 50/60Hz 92888718 or
92823806 92824598 92824473
ML7.5 Intellisys - 50/60Hz 92888718 or
92823806 92824598 92824473
ML11 Intellisys - 50/60Hz 92889534 92740950 92735547
ML15 Intellisys - 50/60Hz 92889534 92740950 92735547
ML18.5 Intellisys - 50/60Hz 92889534 92740950 92735547
ML75 Intellisys - 50/60Hz 39708466 39123211 39863857
ML250 Intellisys - 50/60Hz 39750732 39123237 39750369
ML300 Intellisys - 50/60Hz 39750732 39123237 39750369
MM75 Intellisys - 50/60Hz 39708466 39123211 39863857
MM250 Intellisys - 50/60Hz 39750732 39123237 39750369
MM300 Intellisys - 50/60Hz 39750732 39123237 39750369
MM350 Intellisys - 50/60Hz 39750732 39123237 39750369
MU4 Intellisys - 50/60Hz 92888718 or
92823806 92824598 92824473
MU5.5 Intellisys - 50/60Hz 92888718 or
92823806 92824598 92824473
MU7.5 Intellisys - 50/60Hz 92888718 or
92823806 92824598 92824473
MU11 Intellisys - 50/60Hz 92888718 or
92823806 92740950 92735547
MU15 Intellisys - 50/60Hz 92888718 or
92823806 92740950 92735547
MU18.5 Intellisys - 50/60Hz 92888718 or
92823806 92740950 92735547
XF 5 Intellisys - 50/60Hz 92888718 92824598 92824473
XF 5 SE
Intellisys - 50/60Hz 39588462 39313317 92824473
XF 7.5
Non-Intel - 50/60Hz 88171913 39329602 39900923 (Non-Code) or 39912969 (Code)
XF 7.5 Intellisys - 50/60Hz 92888718 92824598 92824473
XF 7.5 SE
Intellisys - 50/60Hz 39588462 39313317 92824473
XF 10 Non-Intel - 50/60Hz 88171913 39329602 39900923 (Non-Code) or 39912969 (Code)
XF 10 Intellisys - 50/60Hz 92888718 92824598 92824473
XF 10 SE
Intellisys - 50/60Hz 39588462 39313317 92824473
XF 15 Non-Intel - 50/60Hz 88171913 39329602 39900923 (Non-Code) or 39912969 (Code)
XF 50 Intellisys - 50/60Hz 39708466 39856844 39831888
XF 50 Pre-Intel - 60Hz 39708466 39138433 39751391
XF 50 SE Intellisys - 50/60Hz 39824115 39856844 39831888
XFE 50 Pre-Intel - 60Hz 39708466 39123211 39863840
XF 60 Intellisys - 50/60Hz 39708466 39911631 39863840
XF 60 Pre-Intel - 60Hz 39708466 39123211 39734892
XF 60 ESP Non-Intel - 50/60Hz 39868765 39856844 39869706
XF 75
N/A 39708466 39911631 39894597
XF 75 Intellisys - 50/60Hz 39708466 39911631 39863857
XF 75 Pre-Intel - 60Hz 39708466 39123211 39737473
XF 75 ESP Non-Intel - 50/60Hz 39868765 39856844 39869706
XF 100 N/A 39708466 39911631 39894597
XF 100 Intellisys - 50/60Hz 39708466 39911631 39863857
XF 100 Pre-Intel - 60Hz 39708466 39123211 39863857
XF 100 ESP Non-Intel - 50/60Hz 39868765 39856844 39869706
XF 125 Intellisys - 50/60Hz 39796768 39911631 39863865
XF 125 Pre-Intel - 60Hz 39708466 39123229 39739578
XF 150 Intellisys - 50/60Hz 39796768 39911631 39863865
XF 150 Pre-Intel - 60Hz 39708466 39123229 39739578
XF 200 Intellisys - 50/60Hz 39796768 39911631 39863865
XF 200 Pre-Intel - 60Hz 39708466 39123229 39739578
XF 250 Intellisys - 50/60Hz 39796768 39911631 39863899
XF 250 Pre-Intel - 60Hz 39711726 39123237 39831920
XF 300 Intellisys - 50/60Hz 39796768 39911631 39863899
XF 300 Pre-Intel - 60Hz 39711726 39123237 39831920
XFE 300 Pre-Intel - 60Hz 39750732 39123237 39863881
XF 350 Intellisys - 50/60Hz 39750732 39911631 39863881
XF 350

กลุ่มสินค้าหลัก:  วาล์ว, ปั๊ม, ท่อ, นิวเมติก, ไฮดรอลิก   VALVES, PUMPS, PIPES, PNEUMATIC EQUIPMENT & HYDRAULIC

หมวดสินค้า: ปั๊ม    PUMPS

ยี่ห้อ : Ingersoll-Rand   รุ่น: xxx

สภาพสินค้า: 100 %  อายุการใช้งาน: 0 ปี

ป้ายกำกับ : ingersoll rand part อะไหล่ IR

 คำเตือน !! โปรดใช้วิจารณญานในการเลือกซื้อสินค้า ทางเว็บ Thaiind.com เป็นแค่สื่อกลางในการให้บริการพื้นที่ในการฝากประกาศซื้อ-ขาย เท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในสินค้าและบริการแต่อย่างใด ดั้งนั้นจึงควรตรวจสอบสินค้าและบริการต่างๆ นั้นอย่างรอบคอบ 'หากท่านไม่มั่นใจจริงๆ' อย่าโอนเงินให้ก่อนรับสินค้า ทุกกรณี มิเช่นนั้นท่านอาจเสียเงินฟรีได้ ตรวจสอบรายชื่อ และเลขที่บัญชีของที่เคยหลอกลวง
รูปแสดงผลิตภัณฑ์
    คลิ๊กตรงรูปภาพ เพื่อแสดงรูปภาพสินค้า
NGERSOLL RAND COMPRESSOR PARTS & KITS NGERSOLL RAND COMPRESSOR PARTS & KITS NGERSOLL RAND COMPRESSOR PARTS & KITS NGERSOLL RAND COMPRESSOR PARTS & KITS NGERSOLL RAND COMPRESSOR PARTS & KITS NGERSOLL RAND COMPRESSOR PARTS & KITS
NGERSOLL RAND COMPRESSOR PARTS & KITS
หมายเหตุ : หากมีการแสดงเป็นเครื่องหมาย X หมายถึงไม่มีรูปภาพ
ข้อมูลผู้ประกาศ
เซฟ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝำกัด ชื่อผู้ประกาศ:  ดวง
ส่งเมลล์แนะนำเพื่อน
Email เพื่อน:
ชื่อผู้รับ:
ข้อความ:  
ชื่อผู้ส่ง


บริการสำหรับผู้เข้าชม
 แจ้งประกาศไม่เหมาะสม
  ปรับปรุงประกาศให้ล่าสุด
  เก็บหน้าเป็น (Book mark)
  พิมพ์หน้านี้
  แก้ไขประกาศหมายเลขนี้
เบอร์โทรศัพท์:  086-3411798
เบอร์มือถือ:  086-3411798
- ดูสินค้าอื่น ๆ ของผู้ประกาศ
   
   
   
ชื่อบริษัท (ไทย) เซฟ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝำกัด
ชื่อบริษัท (อังกฤษ) Save Buy Co., Ltd.
ที่ตั้งบริษัท:  46 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝิค๏ฟฝ๏ฟฝุต๏ฟฝ๏ฟฝหก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาง๏ฟฝัน ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝวง๏ฟฝีน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ เขต๏ฟฝีน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
จังหวัด:  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์:  10510
Website: 
 
 
 
     
     
ข้อมูลการติดต่ออื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อ ดวง
เบอร์โทรศัพท์:  0863411798
เบอร์มือถือ: 
อีเมลล์:   
ชื่อบริษัท เซฟบาย
ที่อยู่ที่ติดต่อได้:  46 Moo 14 Minburi
จังหวัด:  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์:  10510
ผู้สอบถามผ่านกระทู้ของหมายเลขประกาศ 00009536


ไม่มีรายการโพสตั้งคำถามในประกาศหมายเลขนี้
สอบถามผู้ประกาศ
1. ขอความกรุณาใช้คำพูดสุภาพ หากไม่ซื้อ ขอความกรุณาอย่าใช้คำพูดว่ากล่าว หรือโจมตีเจ้าของประกาศ
2. กรุณาเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
3. สงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกระทู้ และสมาชิกของเว็บ thaiind เท่านั้น
4. ถ้าเจ้าของกระทู้ไม่ใช่สมาชิก กรุณาระบุ password แก้ไขประกาศ ในช่อง password โดยไม่ต้องระบุ username
กรุณากรอกให้ครบทุกช่อง
* ตอบโดยคุณ: (ชื่อผู้ติดต่อ)
* รายละเอียด:
เบอร์ติดต่อ: (เพื่อใช้ในการติดต่อกลับ)
* อีเมลล์:
สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกเท่านั้นจึงจะสามารถสอบถามได้
Username:  รหัสผู้ใช้ของสมาชิก ( สมัครสมาชิกใหม่ )
Password:  รหัสผ่านของสมาชิก
Security Code:
REPpyaX
Security Code Confirm: สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกต้องกรอกทุกครั้ง

 
สั่งพิมพ์หน้านี้ 


Best viewed with IE 6.0 at 1,024 x 768 pixels.
Copyright © Thaiind.com 2007 All Right Reserved. Design provided by webmaster